Данни, информация и знания. Обща характеристика на осигурителната информация. pro


Информацията представлява съвкупност от различни данни, сведения, познания за определени свойства на застрахователните и осигурителните обекти, явления, процеси, факти и събития, определящи степента на нашите знания за тях...
 

Внедряване компютърна информационна система в системата на фирма Service pro


В резултат на бурното развитие на всички области на човешката дейност в съвременното общество неимоверно се усложняват производствените, икономическите и социалните процеси...
 

Казус по информационни технологии в бизнеса pro


Поради нарастването на информационния поток и изключително бързото развитие на хардуера и софтуера в последните години, на фирмите, целящи конкурентноспособност и собствено място на пазара, се налага да обновяват и ъпгрейдват информационните...
 

Приложни програмни продукти


Всички юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция могат да се регистрират като земеделски производители...
 

Информационни технологии в бизнеса pro


Туристическата агенция е туроператор и туристически агент, специализиран в организацията на културно-познавателни туристически програми, почивки, конгресни и семинарни пътувания и пътнически услуги...
 

Информационни технологии в бизнеса - за верига ресторанти pro


Стартът на компанията е даден още през 1998 г., а от 2011 г. В момента при нас работят над 600 души, които са ангажирани в различните ни дейности - обекти за бързо хранене...
 

Развити теми по Управление на информационни услуги pro


Възникването на необходимостта от теория на управлението на сложните социални системи би трябвало да се търси още в зората на съществуването на човешкото общество, тогава, когато възниква необходимостта от рационално обединение на усилията на индивидите..
 

Използване на ИКТ в правораздаването – европейски аспекти pro


Правосъдието може да бъде наречено електронно, когато дигитализира процедурите си и начина на комуникация както вътрешно така и външно. То има за цел да подобри съдебното сътрудничество както на национално така и на европейско равнище...
 

Информационна система на кадастъра и имотния регистър на Столична община pro


Силните страни на разглежданата в казуса информационна система на кадастъра и имотния регистър на Столична община се състоят в следното: а) Налице е успешна реализация на възможностите за поддръжка и актуализация на данните за имотите и собствеността...
 

Акустичен анализ pro


Курсова работа на тема "Акустичен анализ на израз". Това е курсова работа, която съдържа теория за това какво е акустичния анализ и практическа част, в която е обяснено и показано всичко. Курсовата работа е за освобождаване от изпит...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Информационни технологии в социалната работа с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент